KHOA ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP

 KHOA ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP

Khoa Đào Tạo Và Phát Triển Doanh Nghiệp được thành lập theo Quyết định số 06/QĐ-KNTT2023 vào ngày 14/02/2023 dưới sự trực thuộc Viện Khởi Nghiệp Thực Tế. Khoa Đào Tạo Và Phát Triển Doanh Nghiệp được thành lập nhằm đào tạo nghiệp vụphát triển các kỹ năng kinh doanh cho các doanh nghiệp, doanh nhân. Đồng thời, Khoa Đào Tạo Và Phát Triển Doanh Nghiệp thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn được giao theo quy định tại Điều lệ của Viện Khởi Nghiệp Thực Tế với mục tiêu hỗ trợ, đào tạo, giao lưu, nâng cấp cho các chuyên gia và doanh nghiệp.

Với hệ sinh thái có sẵn, Khoa Đào Tạo Và Phát Triển Doanh Nghiệp đóng vai trò là cầu nối giữa doanh nghiệp và chuyên gia, tạo ra cơ hội gặp gỡ và giao lưu, hợp tác song phương. Từ đó doanh nghiệp có thể tiếp cận chuyên gia để xử lý khó khăn trong quá trình thành lập hoặc vận hành doanh nghiệp.

Khoa Đào Tạo Và Phát Triển Doanh Nghiệp phấn đấu phát triển để trở thành một trong những đơn vị đào tạo đẳng cấp, uy tín hàng đầu về phát triển doanh nghiệp. Để phát triển theo định hướng này, Khoa chú trọng đào tạo luôn được gắn liền với ứng dụng thực tiễn, đáp ứng những tiêu chí khác nhau trong doanh nghiệp và tổ chức, đặc biệt trong môi trường kinh doanh luôn thay đổi. 

Tại Khoa Đào Tạo Và Phát Triển Doanh Nghiệp được chia làm 02 khối

      Khối Chuyên Gia

      Khối Doanh Nghiệp


 HỘI ĐỒNG KHOA

------------------

TRẦN ĐÌNH TUYÊNTrưởng Ban Truyền Thông

 

ĐẶNG TUẤN TIẾNTrưởng Khoa

 

ĐẶNG TIẾN DŨNGPhó Khoa

 


  CÁC NHIỆM VỤ CHÍNH

-----------------

Khoa Đào Tạo Và Phát Triển Doanh Nghiệp tập trung đào tạo nghiệp vụ, phát triển kỹ năng kinh doanh cho các doanh nghiệp thông qua môi trường thực tế. Với những chuyên gia thực chiến, sẽ có tầm nhìn khái quát về các vấn đề doanh nghiệp đang gặp phải và hỗ trợ tư vấn cho những doanh nghiệp có nhu cầu. Kết nối giữa các doanh nghiệp và xây dựng cộng đồng doanh nhân.  

05 nhiệm vụ chính mà Khoa Đào Tạo Và Phát Triển Doanh Nghiệp thực hiện:

    Tổ chức xây dựng, quản lý chương trình đào tạo và tài liệu giảng dạy, học tập

    Xây dựng và quản lý kế hoạch giảng dạy và đào tạo

    Quản lý việc in ấn, cấp phát văn bằng, chứng chỉ đào tạo

    Theo dõi quá trình giảng dạy, học tập và kết quả học tập

   Phối hợp với các đơn vị đào tạo thuộc Viện Khởi Nghiệp Thực Tế và đề xuất với Ban giám hiệu về các  mục tiêu, định hướng phát triển các trình độ và loại hình đào tạo, chương trình giáo dục đào tạo và các nguồn lực phục vụ đào tạo 

Gọi ngay: 028 6276 4684