Khối Chuyên Gia

Đến với Khoa Đào Tạo và Phát Triển Doanh Nghiệp, chuyên gia không chỉ đơn thuần giảng dạy, đào tạo hay chia sẻ. Với hệ sinh thái có sẵn, Khoa sẽ hỗ trợ chuyên gia trong rất nhiều lĩnh vực về truyền thông, cấp thẻ, chứng chỉ,...

Khi trở thành Thành viên của Khoa, các chuyên gia sẽ được:

    Hỗ trợ cấp giấy chứng nhận chuyên gia và bảo chứng năng lực, kinh nghiệm bởi Viện Khởi Nghiệp Thực Tế RSI

    Hỗ trợ tư vấn về truyền thông (đăng báo, truyền hình,...)

    Hỗ trợ tư vấn sở hữu trí tuệ (bản quyền)

    Được cấp thẻ chuyên gia của Viện Khởi Nghiệp Thực Tế RSI

    Cơ hội kết nối với các doanh nghiệp để giới thiệu về cơ sở đào tạo, cố vấn, tư vấn cho các doanh nghiệp

    Được chúc mừng và tổ chức sinh nhật

    Đăng tải hình ảnh và truyền thông lên website của Viện Khởi Nghiệp Thực Tế RSI

    Được mời tham gia và trực tiếp chia sẻ trong các buổi hội thảo, toạ đàm của Khoa Đào Tạo và Phát Triển Doanh Nghiệp

    Giảng dạyphát triển chương trình đào tạo và đảm bảo chất lượng chương trình đào tạo

    Học tập  bồi dưỡng nâng cao kiến thức, áp dụng những ví dụ thực tiễn vào trong quá trình giảng dạy

    Bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, cải tiến phương pháp giảng dạy để nâng cao chất lượng đào tạo

    Tham gia các sân chơi thể thao cùng với các doanh nghiệp nhằm kết nối và tạo mối quan hệ khăng khít hơn


 THẺ CHUYÊN GIA

-----------------------

 


ĐƠN GIA NHẬP

-----------------------  

Gọi ngay: 028 6276 4684