Huấn Luyện

Lãnh đạo là người có vai trò quan trọng trong định hướng và điều hành các hoạt động của tổ chức. Do đó, kỹ năng huấn luyện là một trong những kỹ năng quan trọng mà một lãnh đạo cần phải sở hữu. Để giúp nhân viên phát triển kỹ năng của họ bằng cách lắng nghe, đưa ra phản hồi, xây dựng kế hoạch, sử dụng các công cụ huấn luyện hiệu quả.

Để trở thành một nhà lãnh đạo có "TÂM" và có "TẦM", bạn không nên bỏ qua 03 BỘ CHƯƠNG TRÌNH HUẤN LUYỆN sau đây:

Gọi ngay: 028 6276 4684